Rolökke Fixe RNF 150

Färg och tecken: Brun stj 140
Född 1990 hos B.Lassen, Danmark
Ägare: Jessica Grahn, Dotetorpsv 335, 430 31 Åsa.
Tele: 0300-544 415, 0737-311718
E-post: hallesberg2@yahoo.se

GW-Blod: 0 %
Stofamilj: Mudeford Strawberry III
Hingstlinje: Denny Danny

Länk till Blå Basen