Stambokföring & höjning av Avelsvärdeklass

Nu kan ansökan om Stambokföring och Höjning av avelsvärde klass av Ert New Forest sto, göras direkt till föreningen. Vid Höjning av avelsvärde klass bifoga:

Kopia på registreringsbeviset.
Verifierad avkommelista.Gäller ansökan höjning till ELIT, bifoga gärna fotografi för publicering i Stamboken (återfås).Vid Stambokföring av ston 3 år och äldre bifoga:
Kopia på registreringsbeviset.
Mätintyg utfärdat vid lägst 3 års ålder.
Kopia på Exteriör bedömningsprotokoll utfärdat vid lägst 3 års ålder av godkänd premieringsförättare.

Betala in Stambokföringsavgiften 250 kr på New Forest föreningens bankgiro 5723-6010. Anmälan skickas till:

Svenska New Forestföreningen
Högensgård
462 93 Vänersborg