Hingstnytt 2024

Stackarps Jalle RNF 237 är såld till Anna Ransholm, Karnas väg 77, 270 21 Glemmingebro, 070 – 829 86 97

Marrondales O´Connor RNF 167 står på station hos Therese och Fredrik Lööf, Oppreva Asplund 6, 585 61 Linghem, 013 – 740 78

Sörbys Amperé RNF 192 står på station hos Agnetha Eklund, Stuteri Nabben, Nabbvägen 5, 811 91 Sandviken, 070 – 280 47 99

Ängsgårdens Izzy RNF 174 står på station hos Annette och Lena Karlsson, Hjälmsätter Matildelund 818, 694 92 Hallsberg

Om något inte stämmer, kontakta Jenny Carlsson på gullabos_nf@yahoo.se