Hingstnytt

1 maj

Sörbys Amperé RNF 192 står på station hos: Stuteri Nabben, Agnetha Eklund, Nabbvägen 5, 811 91 Sandviken, 0702-804799


Ängsgårdens Izzy RNF 174 står på station hos: Matildelunds Stuteri, Annette & Lena Karlsson, Hjälmsäter Matildelund 818, 694 92 Hallsberg, 0582-20117, 0709-667708