Passinformation

Passinformation:

Från och med 1/7 2009 är chipmärkning obligatorisk vid ansökan om pass.
Godkända ID kontrollanter och chipmärkare finns på Svenska Hästavelsförbundets hemsida www.svehast.se

Ansökan:
Vid ansökan om pass för föl och icke tidigare registrerade äldre ponnyer skall
följande handlingar skickas in till registratorn:
*Betäckningsrapport i original.
*Signalementsbeskrivning utfärdad av av SH godkänd ID kontrollant.
*Chipmärkningsrapport, hårprov och ev överbliven chipremsa.

Vid ansökan om registrering av importerad ponny med godkänd passhandling
utfärdad i annat land, skall chipmärkning läsas av och signalementsbeskrivning kontrolleras av veterinär eller godkänd ID kontrollant som även signerar och
stämplar i passet, bifoga också kopia på kvitto/köpekontrakt när passet skickas
in till registratorn.

Vid passansökan med förkommen Svensk originalhandling kontakta SLU på
tel. 018- 67 10 00 för beställning av provtagningssats för DNA kontroll av
avkomma samt fader och moder. DNA analys, signalementsbeskrivning, chipmärkningsrapport samt hårprov skickas in till registratorn.
Vid förkommen originalhandling på importerad ponny kontakta New Forestföreningen i ponnyns födelseland för information. Kontakt information
finns under fliken länkar, föreningar utomlands, här bredvid.

Nya avgifter gäller från 1/3 2024  
Vi justerar passavgifterna pga. ökade kostnader.
Utfärdande av pass till föl tom 31/10 födelseåret 950 kr därefter 1250 kr
Utfärdande av pass till äldre oregistrerad ponny 1250 kr Utfärdande av pass vid förkommen originalhandling 1750 kr 
Utfärdande av pass till ponny med ej kvalificerad fader 2300 kr 
Registrering av importerad ponny med giltigt pass utfärdad i annat land 950 kr

Skicka gärna ansökningarna rekommenderat till:
Svenska New Forestföreningen
Högens Gård
462 93 VÄNERSBORG
Bankgiro: 5723-6010
Swish: 1232218444

Vid frågor ring eller maila:
076 5857198
Telefontid, helgfria vardagar 14-18
registrator@newforest.se

Nya hästpassregler den 1 juli 2009!

Har hästen ett godkänt pass sedan tidigare behöver detta inte bytas ut!

Vad är nytt?

• Både hästhållaren och hästägaren är
skyldig att se till att hästen har pass.

• Alla hästar kommer att få ett Universal
Equine Lifetime Number (UELN), som
motsvarar våra personnummer och följer
hästen hela livet. UELN kopplas till
hästens chip via passet och databasen.

• Vid förlust av hästens pass ska den
passutfärdande föreningen utfärda ett
duplikat av eller en ersättande
identitetshandling.
Det ska tydligt framgå att det rör sig om
ett duplikat/ersättande handling.

• Vid import av hästar från länder utanför
EU ska hästen förses med pass senast
30 dagar efter att den genomgått
tullförfarandet in till EU. Har hästen
redan pass, ska passet och hästen
registreras
i den stambokförande föreningens
databas i Sverige inom 30 dagar.
• Vid identifiering inför utfärdande av
pass från och med den 1 juli 2009 ska
hästen märkas med chip, eller möjligen
med frysmärkning.
En häst ska ha pass senast den 31 december
det år den är född. Är hästen född
efter den 1 juli ska den ha pass
senast vid 6 månaders ålder.

• Passet ska alltid följa med hästen och
endast ett pass ska utfärdas under
hästens livstid. Hästen får transporteras
utan pass till fots och akut till veterinär.
Vid ägarbyte ska passet skickas till den
utfärdande föreningen för att ägarbytet
ska registreras.

Varför finns hästpass?

• Passet ger möjlighet att kontrollera att det är rätt häst vid t.ex. ägarbyte.
• Passet ger, om det används korrekt och behandlingar fylls i, en bild av
hästens medicinska historia.
• Passet är ett verktyg i arbetet att förhindra eller begränsa spridningen av
smittsamma hästsjukdomar.