Nyheter från SPAF

ANSÖKTA STUTERINAMN

Elderfield, sv rp, wp, Emily Kjerrman, Gällared

Ljunghem, shetl., Staffan Ljunggren & Lena Hassel, Tidan

Stall J.B, Stall JB, welsh, Emma Öqvist, Västerås

My Hawk´s, sv.rp., con., welsh, My Håkansson, (My´s stuterioch kennel AB) Björkvik

Trädgårdstäppans, Tallbackens, Vårbackens, nf, Björn Nyle´n& Marit Örjes, Falun

Protest mot ovanstående ska vara kansliet tillhanda senast 12 oktober 2022