Nyheter från SPAF

ANSÖKTA STUTERINAMN

Oskarsberg´s, welsh, Jenny Eliasson Nilsson, Kil

Ansökan om övertagande

Långarnö, con., Catarina Sjöberg, Grillby.

Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf@tele2.se, tillhanda senast 26 november 2020