Proposition Shetland NORD anordnar för Svenska New Forest Föreningen

Shetland NORD anordnar för Svenska New Forest Föreningen

utställning 4 september i Sollefteå

Domare: Tobias Sandahl och Gunn Johansson

Utställningen kommer att följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer.

Besked om tidsprogram samt katalog kommer att meddelas senare via https://shetlandnord.com/ Den kommer inte att skickas ut per post.

1. Utställningarna är öppna för New Forest-E registrerade i Grundstambok Avd. 1 med raskod 34 eller stamboksförda RNF samt New Forest-S registrerade i Grundstambok Avd. 1 med raskod 39 eller stamboksförda RNF-S som i detta eller kommande led kan överföras i Stambok Avdelning 1-E.

2. Anmälan sker via ”Blå Basen”.

3. Sista anmälningsdag 2021-08-23. Efteranmälan mottages ej. För sent inkomna avgifter räknas som efteranmälan, postgirots datum gäller. Endast ponnyer vars anmälan kommit oss tillhanda i tid äger rätt att få sina uppgifter tryckta i katalogen.

4. Anmälningsavgiften 300 kr/ponny insättes samtidigt med anmälan på Shetland NORD pg 689417-4 senast sista anmälningsdatum. Ange vilken häst och klass betalningen avser. Anmälningsavgift till klass 16 är 150 kr om modern bedöms och 300 kr om modern ej bedöms. Deltagare i klass 16 bedöms efter 50 poängskala.

5. Frågor angående utställningen: Kristina Girhagen tel. 0730261433 mail: kristina@swejump.com

6. Om utställningen måste inställas pga ¨force majeure¨ eller om anmäld ponny är skadad/sjuk och veterinärintyg kan uppvisas, återbetalas halva anmälningsavgiften.

7. Deltagande ponny äger rätt att kostnadsfritt delta i Avkomme- och/eller Uppfödarklass. Ponny kan endast ställas ut i en klass + eventuell Avkomme- och/eller Uppfödarklass. För att bedöma Avkommeklass krävs inte att modern/fadern deltager på utställningen.

8. Handhavare av hingst (1 år och äldre) skall vara över 16 år. Hingstar 1 år och äldre skall lastas ur, tränas samt visas i träns.

9. Shetland NORD förbehåller sig rätten att inställa klass, utesluta anmäld New Forest eller i övrigt ändra bestämmelserna om så erfordras. Allt deltagande sker på egen risk.

10. Rätt att deltaga i Best in Show-uttagningen äger alla guldbelönade ponnyer. I uttagningen till Unghästchampion äger alla klassvinnare och guldbelönade ponnyer ett till tre år, rätt att deltaga.

11. Daguppstallning 350 kr/box, Dygnsuppstallning 550 kr/ Box. Uppstallning bokas hos Kristina Girhagen, tel. 0730261433. Betalning efter bekräftad bokning till swish 0730261433.

12. Boende finns på Björklunden som ligger granne med ridskolan, Vandrarhemsrum och även el-platser för husbil/ husvagn till rabatterat priser för deltagare på utställningen. Bokas hos Kristina Girhagen, tel. 0730261433

13. Servering finns med lättare utbud, swish/kontant

14. Katalog med info, tider för bedömning, antal deltagare/klass samt katalognummer publiceras ca 1  

v före bedömningen på https://shetlandnord.com/ Den kommer inte att skickas ut per post.

15. Överklagan. Ett beslut får överklagas av den som beslutet angår, om det gått honom emot. Ett beslut överklagas skriftligen till SH´s besvärsnämnd. I skrivelsen skall klaganden ange vilket beslut som överklagas, den ändring i beslutet som han begär och de omständigheter han åberopar till stöd för sin begäran om ändring. Skrivelsen skall ingivas till SH´s kansli inom 3 veckor efter utställningen. Ägaren/ombud försäkrar vid påskrift av anmälan att ponnyn endast kommer att starta under förutsättning Att ponnyn ej under de senaste veckorna före bedömningens början, visat några tecken på smittsam sjukdom Att ponnyn under tre senaste veckorna före bedömningens början icke varit uppställd i stall där smittsam sjukdom mig veterligen förekommit Att ponnyn ej heller under samma tid på annat sätt varit i kontakt med häst som såvitt känt kan misstänkas ha haft smittsam sjukdom Att ponnyn är erforderligt tränad för deltagande samt i övrigt mig veterligen fullt frisk

Utställningsklasser

Klass 1 1-åriga hingstar och valacker

Klass 2 2-åriga hingstar och valacker

Klass 3 3-åriga hingstar och valacker

Klass 4 Premierade hingstar 4 – 17 år

Klass 5 1-åriga ston

Klass 6 2-åriga ston

Klass 7 3-åriga ston

Klass 8 Ston 4-17 år, med föl

Klass 9 Ston 4-17 år, utan föl

Klass 10 Valacker samt ej godkända hingstar 4 -17 år

Klass 11 Avkommeklass – Hingst: minst 5 visade avkommor, 1 år och äldre

Klass 12 Avkommeklass – Sto: minst 3 visade avkommor, 1 år och äldre

Klass 13 Veteranklass: Ston; 18 år och äldre

Klass 14 Veteranklass: Godkända hingstar; 18 år och äldre

Klass 15 Veteranklass: Valacker och ej godkända hingstar; 18 år och äldre

Klass 16 Hingst- och stoföl födda 2021

Klass 17 Uppfödarklass – minst 5 visade uppfödningar

Välkommen!

Author: newforest.se