Nyheter från SPAF

ANSÖKTA STUTERINAMN

Myrbill, Morgaarn´s, welsh, Eva Eriksson, Äppelbo (i st f Morgården)

Af Ängom (suffix), sv.rp., Maria Bergman, Njurunda

Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf01@outlook.com, tillhanda senast 30 januari 2022

ANSÖKTA STUTERINAMN

Stall S.E (suffix), sv rp., Linda Eriksson, Rimbo

Gryttbygårdens, shetl., Katarina Hägglund, Örbyhus

Soldatens, Boställets, Inkas, shetl., Angelica Gillstedt, Kil

Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf01@outlook.com, tillhanda senast 12 februari 2022

ANSÖKTA STUTERINAMN

Rexius, shetl., Harriet Nilsson, Ängelholm

Klövebackens, Klövebacken, shetl., Frida Kiok, Klövedal.

Protest mot ovanstående ska vara kansliet, spaf01@outlook.com, tillhanda senast 19 februari 2022