Nya avgifter gäller från 1/3 2024


Vi justerar passavgifterna pga. ökade kostnader.


Utfärdande av pass till föl tom 31/10 födelseåret 950 kr därefter 1250 kr
Utfärdande av pass till äldre oregistrerad ponny 1250 kr 

Utfärdande av pass vid förkommen originalhandling 1750 kr 
Utfärdande av pass till ponny med ej kvalificerad fader 2300 kr 
Registrering av importerad ponny med giltigt pass utfärdad i annat land 950 kr 

Hingstlicens:

T.o.m. 30/4 500 kr

Fr.o.m. 1/5 650 kr

Licens + annonspaket i NF-bladet t.o.m. 31/3 650 kr

Porto för utskriven licens 40 kr


Ägarbyte 400 kr

Author: newforest.se