Lovelyhill High-Jack NFS 41/046

Färg och tecken: Blåskimmel, u tkn.
Född: 1998 hos Kerry Dovey, Beaulieu, England
Äg. Cornelia & Martin Larsson Idyllens Stuteri Pl 1347 28890 Vinslöv Tel: 073-4477149
Webb: Idyllens Stuteri
Godkänd i England
Hingsten är vid avelsvärdering i Sverige ej godkänd enligt rasvisa bestämmelser.
Tilldelad avelsvärdesklass 0

Avliden 2022

Länk till Blå Basen