Kallelse till Årsmöte

LÖRDAGEN DEN 9 MARS KL.19.00

I SAMBAND MED AVELSVÄRDERINGEN

FÖR NEW FOREST PÅ GREVAGÅRDEN

ÅRSMÖTE, STADGEENLIGA FÖRHANDLINGAR,

MOTIONSBEHANDLING OCH PRISUTDELNING

EFTER ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGARNA INTAR VI MIDDAG PÅ GREVAGÅRDENS RESTAURANG.

VÄLKOMNA!

OBLIGATORISK ANMÄLAN TILL MIDDAGEN SENAST 2 MARS TILL:

(anmäl även önskan om specialkost)

Jan Lundvall,  mobil 070 555 99 79 

e-mail: stallbackabo@gmail.com

Vägbeskrivning:

GPS-koordinater  Lat: N 58 18´40.21” Long: E 013 49´14.30”    System : WGS 84  RTO90

Grevagårdens Ridcenter ligger ca 1 mil söder om Skövde utmed väg 26/48

Från Mariestad: kör först mot Askersund och sedan mot Ulricehamn/Jönköping

Från Skara, Tibro/Hjo eller Töreboda: till Skövde fortsätt mot Ulricehamn/Jönköping kör väg 26 till skyltat Rastplats Grevagården/ridanläggning. Sväng höger

Från Ulricehamn, Falköping eller Jönköping: kör mot Skövde/Mariestad väg 26/48   Ca 1 mil innan Skövde skyltat Rastplats Grevagården/ridanläggning. 

Sväng höger

FÖREDRAGNINGSLISTA

SVENSKA NEW FORESTFÖRENINGENS ÅRSMÖTE

Den 9 mars 2024 på Grevagården, Skövde

1. Val av mötesordförande

2. Upprättande av röstlängd

3. Val av mötessekreterare

4. Val av två personer att jämte ordföranden justera mötets protokoll

5. Fråga om stadgeenlig kallelse enl. § 11

6. Föredragning av Verksamhets- och Revisionsberättelsen

7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen

8. Fastställande av eventuella ersättningar till styrelseledamöter och/eller funktionärer

9. Val av ordförande och stadgeenligt antal styrelseledamöter

10. Val av styrelsesuppleanter

11. Val av revisorer

12. Val av revisorssuppleanter

13. Val av representanter till samordnande organisationer

14. Frågor som styrelsen hänskjutit till årsmötet för avgörande, 

(Avelsvärdering i framtiden)  samt förslag som medlem väckt enl. § 14

15. Motionsbehandling

16. Mötets avslutning

Author: newforest.se