Inbjudan till gratis avelsföreläsning för ungdomar upp till 26 år

Avelsintresserade ungdomar upp till 26 år kan utan kostnad (fika och föreläsning ingår) och utan medlemskrav delta i föreläsning arrangerad av Svenska New Forestföreningen söndagen den 1 oktober i Glemmingebro.

Plats: Skånesparris, Ingelstorp

Karnas Väg 27, 271 75 Glemmingebro

Föredrag av

Veterinär Eva Pettersson, Tranberga Gård

Veterinär i drygt 25 år, jobbar som privatpraktiserande mest med häst o kor. Har seminstation sedan drygt 20 år med fryst semin o transportsperma. Har även fullblodshingst som betäcker naturligt. Föder själv upp fullblodshästar men servar många olika raser med semin. Tar emot en del ston för fölning.

Fortsättning på föregående års föredrag, nu med inriktning på fölet

Program:

09.30                Fika

10.00                Föreläsning

Anmälan till Jan Lundvall på stallbackabo@gmail.com eller 070 555 99 79 senast den 24 september

🔹 Svenska New Forestföreningen har fått bidrag genom SHs ungdomsprojekt som är inom ramen för Hästnäringens Ungdomssatsning (HUS) som finansieras via medel från Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS). Under 2023 har HNS avsatt närmare 5 miljoner kronor för ungdomsprojekt inom ridsport, trav, galopp, avel, islands- och brukshästar. HNS är en paraplyorganisation inom hästsektorn och finansieras genom ett avtal mellan staten och Svensk Travsport samt Svensk Galopp. Läs mer om HNS på www.hastnaringen.se

Author: newforest.se