Inbjudan Höstmöte

Inbjudan till

Svenska New Forestföreningens höstmöte

Söndagen den 1 oktober 2023 hos 

Skånesparris, Ingelstorp

Karnas Väg 27, 271 75 Glemmingebro

09,30 Samling med fika

10,00 Höstmöte med stadgeenliga förhandlingar

Därefter:

Fortsätter vi vårt projekt att främja aveln, med föredrag av 

Veterinär Eva Pettersson, Tranberga Gård

Veterinär i drygt 25 år, jobbar som privatpraktiserande mest med häst o kor. Har seminstation sedan drygt 20 år med fryst semin o transportsperma. Har även fullblodshingst som betäcker naturligt. Föder själv upp fullblodshästar men servar många olika raser med semin. Tar emot en del ston för fölning.

Fortsättning på föregående års föredrag, nu med inriktning på fölet

Lunch

Efter lunch,

Besök Rans stuteri för visning av hästar

Välkomna!

Anmälan till:

Jan Lundvall via mail: stallbackabo@gmail.com Eller tfn 070 555 99 79

Senast söndag 24 september (meddela ev. allergier!)

Föredragningslista

för SVENSKA NEW FOREST FÖRENINGENS

Höstmöte

Söndagen den 1 oktober 2023

  1. Val av mötesordförande
  1. Val av sekreterare för mötet
  1. Val av två personer, att jämte ordförande, justera dagens protokoll
  1. Fråga om stadgeenlig kallelse enligt § 11
  1. Genomgång av aktuell ekonomisk ställning – Bilaga 1 och 2

Genomgång av verksamheten för 2024, vilka kan påverka medlemsavgiften

Budgetförslag för 2024 – Bilaga 3

  1. Fastställande av årsavgift för 2024
  1. Frågor som styrelsen hänskjutit till mötet för avgörande, samt förslag som medlem väckt enligt § 14
  1. Val av valnämnd – Bilaga 4 (se nedan)

9. Mötets avslutande

Bilaga 4

Nuvarande valnämnd:

Christina Ivarsson sammankallande Elly Nordin och Cornelia Larsson

Author: newforest.se