Digital träff för hingstägare/hingsthållare

Vi vill bjuda in er hingstägare/hingsthållare till en digital träff där ni har möjlighet att utbyta erfarenheter och lära av varandra kring betäckningar och hingsthållning. Ett tillfälle att dela med sig av, och få, praktiska tips.

Frågor som vi kan lyfta är till exempel hur ofta kollar man stoet mot hingsten, kollar man stoet med ultraljud innan betäckning, vad gör man av fölet vid betäckningen, vad har man för huvudlag mm. Vi kan även dela med oss av erfarenheter vid olika typer av betäckning t ex vid hand, fribetäckning och semin.

Den digitala träffen kommer att vara den 5 juni kl. 19.00. Ni som vill delta anmäler er till Jenny Carlsson (hingstansvarig i SNF, gullabos_nf@yahoo.se ) så får ni en länk. Ni får gärna meddela om det är något speciellt som ni vill att vi tar upp.

Author: newforest.se