Riksutställningen den 4 juli. Även NF-SM 15-16 augusti inställt

”SNFs
styrelse har beslutat att ställa in Riksutställningen den 4 juli. Även
NF-SM 15-16 augusti ställs in med nuvarande upplägg. Orsaken är nuvarande rekommendationer och restriktioner avseende smittspridning av Covid 19. Styrelsen
beklagar starkt den uppkomna situationen. Eventuellt kan förändrade
restriktioner möjliggöra New Forest aktivitet/er med annat upplägg eller
längre fram under året. Vi får återkomma till detta. Årsmötet flyttas fram till hösten 2020. Styrelsen kommer tillbaka med närmare information och kallelse för hur detta ska ske.”

Author: newforest.se