Exteriör- och kvalitetsindex

Förklaring till exteriörindex

Rev. 2011-02-21

Så här funkar det.

Indexet beräknas på resultat från SNFs utställningar sedan 1986, premieringsresultat 1986 samt resultat från utställningar hos lokala ponnyföreningar, treårstester och kvalitetsbedömningar som är inrapporterade till Svenska Hästavelsförbundet (SH).

Indexet beräknas av SH. För varje bedömningsgrupp och för totalpoängen beräknas en medelpoäng över alla utställningar. Därefter beräknas medelpoängen för varje utställning.Om det har varit fler än 20 visade hästar på utställningen korrigeras poängen utifrån medelpoängen på utställningen. Medelpoängen för typ över alla utställningar är t.ex. 7,89. Om medelpoängen på en viss utställning är 7,79 räknas alla typpoäng på denna utställning upp med 0,1 poäng. Om hästen fått 8 korrigeras poängen till 8,1. Detta görs för att utjämna för att olika domare ger olika höga poäng. Om 20 eller färre hästar visats på utställningen behåller hästarna de poäng de fått. 8 förblir alltså 8.Sedan beräknas ett medelvärde för varje utställd häst. Om en häst bara är utställd en gång räknas de korrigerade siffrorna som den fick då, men om den är utställd flera gånger räknas ett medelvärde på all visningstillfällen. Därefter räknas ett medeltal för alla visade avkommor till varje hingst.


Medeltalet omvandlas till ett index genom att beräkna hur mycket hingstens avkommor avviker från medeltalet för hela rasen. Avvikelsen multipliceras med 2 eftersom hälften av arvet kommer från hingsten. Därefter adderas medeltalet för rasen och sedan divideras detta tal med medeltalet för rasen. Till sist multipliceras alltihop med 100.T.ex. en hingst har medelvärdet 8,00 på sina avkommor på typ. Avvikelsen från medel: 8,00-7,79 = 0,11. Dubbla avvikelsen är 0,22. Adderar man till medelvärdet får man 8,11. Dividerar man med medelvärdet får man 8,11/7,79 = 1,04 och multiplicerar man med 100 får man fram indexet 104.

Det betyder i teorin att om man låter hingsten betäcka ”medelston” kommer man att få avkommor med en typpoäng som ligger 2 % (4/2) över rasens medel. Ju fler avkommor som har visats efter varje hingst desto säkrare är naturligtvis avelsvärdet. Det behövs 15 avkommor för att få officiella värden. Det innebär att ingen hingst blir avkommebedömd förrän minst 15 avkommor är visade.Siffrorna för de som har 10-14 avkommor redovisas dock på en speciell obs-lista så att stoägarna kan se vart åt det lutar.

Sv. Hästavelsförbundet Dan-Axel Danielsson