Hingstnytt

Gullabos Heptan RNF 169 lever inte längre.

Gullabos Camus RNF 163 står på station hos Eks stuteri, Elin Krantzén, Åby-Norregård 9, 341 52 Lagan, 070-692 38 43

Marrondales O’Connor RNF 167 står på station hos Susanne Gustavsson, Härja Lillemon, 522 91 Tidaholm, 0723-100 351, lillemon@live.se

Ängsgårdens Izzy RNF 174 står på station hos Annette & Lena Karlsson, Hjälmsätter Matildelund 818, 694 92 Hallsberg, 0582-201 17, 0709-667 708

Publicerat den 26 maj

April 2020

Miclas Aristocrat RNF 195 är såld till Danmark.