Myotoni

I Holland är det konstaterat en för new forest ny sjukdom – myotoni. Det är hittills endast två fall konstaterade med denna åkomma.

Myotoni yttrar sig med muskelstelhet. Muskulaturen slappnar inte av normalt efter sammandragning. Bla kan det yttra sig i att vid rörelse så kan ett ben bli stelt, det slappnar sakta av igen varefter normal rörelsekan ske igen. Ibland faller hästen pga stelheten.

Det är konstaterat att denna sjukdom är ärftlig orsakad aven ”defekt” gen. För att sjukdomen ska yttra sig krävs att den ”defekta” genenför sjukdomen nedärvs från båda föräldrarna, homozygot. En individ kan vara”bärare” av genen utan att sjukdomen yttrar sig, heterozygot. En ”bärare”nedärver den ”defekta” genen till hälften av sina avkommor.

De båda fallen som är konstaterade med myotoni är enligtföljande citerade information som är skickat från den holländska NFföreningen ” Both sufferers, patients inother words, were bred from one specific stallion line (Kantje’s Ronaldo).”

Det finns ett test framtaget för att testa om hästen är”bärare” av den defekta genen. Vid de tester som så här långt är gjorda ochpublicerade i Holland är den ”defekta” genen funnen hos mycket få individer ochmycket begränsat linjemässigt som hittills inte pekar på fler linjer än ovannämnda. Resultat för de flesta av deholländska testerna finns att se på den holländska föreningens hemsida www.newforestpony.nl

A/A innebär att hingsten inte bär på myotoni genen och A/Cinnebär att individen är ”bärare” av myotoni genen.

För hingstar i svensk NF avel ur linje som med ledning avhärstamning skulle kunna vara bärare, kommer det att initieras att dessa skatestas.

SNF rekommenderar även att ston med släktskap enligt ovan info från Holland, testas innan avel för att veta om stoet är bärare av genen ifråga. Vänd er till registraturen för info om lab som kan göra testet.