Betäckningslicens

Styrelsen för Svenska New Forestföreningen har beslutat om
följande krav för att lösa betäckningslicens:

–         
Hingsten ska uppfylla rasvisa krav för New
Forest

–         
Hingsten ska vara DNA-testad

–         
Importerad hingst ska ha genomgått CEM test med negativt
resultat

–         
Hingst med anlagsbärare av myotoni  i härstamningen ska vara testad  och konstaterad ej vara anlagsbärare av
myotoni  såvida mellanliggande led ej är
testade som ej bärare av anlaget

–         
Hingsten ska vara testad negativ för PSSM1, n/n

Den senare punkten har tillkommit efter beslut av
moderföreningen NFPB&CS .

Author: newforest.se