New Forest Bladet

New Forest Bladet.

Svenska New Forest Föreningens medlemtidningen heter New Forest Bladet. Som medlem får man tidningen två gånger om året.

Redaktör:
Maria Ellhult
Mail: ellhult@hotmail.se

Utgivningsplan under året:
NF bladet kommer ut med 2 st nummer om året.

Nr 1 Manusstopp 1 april Utgivning mitten maj

Nr 2 Manusstopp 1 november Utgivning mitten december.