Ängsbackens Manetric RNF

Mörkbrun, stj, strm, snp, vtflul, vtvfrf, vtbff.
Född 2018 hos Stuteri Ängsbacken, Linn Forsström
Ägare: Stuteri Ängsbacken, Linn Forsström
Tel.  
E-post: 

GW-Blod: 0%
Stofamilj: 
Hingstlinje: 

Länk till Blå Basen