Aktuellt om PSSM1

Det är i nuläget ca. 100 NF-ponnyer testade för PSSM1.
Alla hingstar som skall verka i avel måste vara testade som ej bärare av genen PSSM1.
För övriga NF-ponnyer finns i nu läger inget krav för test.

SNF har avtal med laboratorium i USA att utföra provtester.
Kontakta SNF:s registrator för mera information om tester där.
Resultaten av dessa tester ligger inlagda i Blå Basen, sök häst och Mått och Hälsa.

Resultat för dom som gjort tester ”privat” via andra laboratorim läggs inte där utan att den som gjort testen själva kontaktar SNF för att få det inlagt om man vill publicera det.

SNF-styrelse undersöker möjligheten att genom samarbete med SH/SLU för att få tillstånd ett forsknings projekt för mera kunskap om PSSM1 hos New Forest ponnyer.

Author: newforest.se