Aktuellt om PSSM1

SNF har kontaktat Svenska Hästavelsförbundet (SH) och dess Genetiska råd med frågeställningar kring PSSM1. Det har dels efterfrågats om Jordbruksverkets föreskrift L115 och den missvisande skrivning om nedärvning av PSSM som finns i föreskriften. SNF har även efterfrågat att utveckla kunskapen om PSSM1 så att defektlistor blir vederbörligen anpassade. SHs styrelse har beslutat att SH och dess genetiska råd tillskriver Jordbruksverket om vikten av att uppdatera defektlistan. Genetiska rådet har även konstaterat att det behövs mer forskning om PSSM1, t.ex. hos New Forest, eftersom det verkar ge mindre effekt inom denna ras.

SNF har kontaktat Jordbruksverket angående skrivningen om nedärvning av PSSM i Jordbruksverkets föreskrift L115. Jordbruksverket har konstaterat att skrivningen i föreskriften behöver ändras men kan inte ge besked om när det kan ske.

SNF har även kontakt med Institutionen för Husdjursgenetik på SLU för att söka möjligheter till forskningsprojekt och examensarbeten kring PSSM1 för att söka mer kunskap.

SNF har redovisat testsituationen av PSSM1 för New Forest i Sverige för moderföreningen NFPBCS och även tillfrågat dem om den information de har om testsituationen hos övriga systerföreningar i Europa.

Author: newforest.se