STAMBOKFÖRING

HÖJNING AVELSVÄRDEKLASS

Nu kan ansökan om Stambokföring och Höjning av avelsvärde klass av Ert New Forest sto, göras direkt till föreningen. Vid Höjning av avelsvärde klass bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Verifierad avkommelista.

  Gäller ansökan höjning till ELIT, bifoga gärna fotografi för publicering i Stamboken (återfås).

  Vid Stambokföring av ston 3 år och äldre bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Mätintyg utfärdat vid lägst 3 års ålder.
 • Kopia på Exteriör bedömningsprotokoll utfärdat vid lägst 3 års ålder av godkänd premieringsförättare.

  Betala in Stambokföringsavgiften 250 kr på New Forest föreningens postgiro: 45 89 96-6

  Anmälan skickas till:

  Svenska New Forestföreningen
  Högensgård
  482 93 Vänersborg

 • Wellhouse Willum RNF 197, NFY 50/014S

  Wellhouse Willum NFY 50/014S, RNF 197
  Br, vtbff, 145vm
  Född 2007 hos Mr W.J. Chalke, Lyndhurst England
  Ägare. Åstratorps Stuteri, Jan o Barbro Mattsson,
  Bengtsgård Alseda 8, 570 15 Holsbybrunn.
  Tel. 0383-521 24, 0730897304
  E-post: jordboj@telia.com
  Facebook sida: Åstratorps Stuteri
  Hemsida: Åstratorps Stuteri
  & Torpalyckans Stuteri, Tomas Wigren & Maria Ahl,
  Torpalyckan, 360 44 Ingelstad.
  Tele: 0470-641 91
  E-post: torpalyckan1@hotmail.com
  Hemsida: Torpalyckans Stuteri

  GW-Blod:
  0 %
  Stofamilj: Mockbeggar...
  Hingstlinje: Brookside David

  Mer under Hingstar