STAMBOKFÖRING

HÖJNING AVELSVÄRDEKLASS

Nu kan ansökan om Stambokföring och Höjning av avelsvärde klass av Ert New Forest sto, göras direkt till föreningen. Vid Höjning av avelsvärde klass bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Verifierad avkommelista.

  Gäller ansökan höjning till ELIT, bifoga gärna fotografi för publicering i Stamboken (återfås).

  Vid Stambokföring av ston 3 år och äldre bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Mätintyg utfärdat vid lägst 3 års ålder.
 • Kopia på Exteriör bedömningsprotokoll utfärdat vid lägst 3 års ålder av godkänd premieringsförättare.

  Betala in Stambokföringsavgiften 250 kr på New Forest föreningens postgiro: 45 89 96-6

  Anmälan skickas till:

  Svenska New Forestföreningen
  Högensgård
  482 93 Vänersborg

 • Vognmandgårdens Akrobat RNF 181

  Vognmandgårdens Akrobat RNF 182
  Br,stj snp 3vtff. 142cm
  Född 2003 hos Stutteri Vognmandsgården, Danmark
  Äg. Solveig Haaland Maurtvedt Bortan Ö Nygärdet 673 91 Charlottenberg 0570-771025
  E-post: lovsjoen@hotmail.com
  Hemsida:
  http://www.lovsjoen.se/

  GW-Blod: 2,34%
  Stofamilj: Polly III
  Hingstlinje: Moorbridge Victory
  Relaterad information

  Mer under Hingstar