STAMBOKFÖRING

HÖJNING AVELSVÄRDEKLASS

Nu kan ansökan om Stambokföring och Höjning av avelsvärde klass av Ert New Forest sto, göras direkt till föreningen. Vid Höjning av avelsvärde klass bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Verifierad avkommelista.

  Gäller ansökan höjning till ELIT, bifoga gärna fotografi för publicering i Stamboken (återfås).

  Vid Stambokföring av ston 3 år och äldre bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Mätintyg utfärdat vid lägst 3 års ålder.
 • Kopia på Exteriör bedömningsprotokoll utfärdat vid lägst 3 års ålder av godkänd premieringsförättare.

  Betala in Stambokföringsavgiften 250 kr på New Forest föreningens postgiro: 45 89 96-6

  Anmälan skickas till:

  Svenska New Forestföreningen
  Högensgård
  482 93 Vänersborg

 • Torpalyckans Wiwaldi RNF 212

  Torpalyckans Wiwaldi RNF 212
  Fux, stj
  Född 2011
  Äg. Torpalyckans Stuteri, Ingelstad
  Tele: 073-349181
  E-post: torpalyckan1@hotmail.com
  Hemsida:
  Torpalyckans Stuter

  GW-Blod:
  Stofamilj:
  Hingstlinje:

  Godkänt bruksprov 2016

  Relaterad information

  Mer under Hingstar