STAMBOKFÖRING

HÖJNING AVELSVÄRDEKLASS

Nu kan ansökan om Stambokföring och Höjning av avelsvärde klass av Ert New Forest sto, göras direkt till föreningen. Vid Höjning av avelsvärde klass bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Verifierad avkommelista.

  Gäller ansökan höjning till ELIT, bifoga gärna fotografi för publicering i Stamboken (återfås).

  Vid Stambokföring av ston 3 år och äldre bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Mätintyg utfärdat vid lägst 3 års ålder.
 • Kopia på Exteriör bedömningsprotokoll utfärdat vid lägst 3 års ålder av godkänd premieringsförättare.

  Betala in Stambokföringsavgiften 250 kr på New Forest föreningens postgiro: 45 89 96-6

  Anmälan skickas till:

  Svenska New Forestföreningen
  Högensgård
  482 93 Vänersborg

 • Torpalyckans Dexter RNF ...

  Torpalyckans Dexter
  Född: 2013
  hos Torpalyckans Stuteri, Ingelstad, Sverige
  Kön: Hingst
  Färg och tecken: Mörkfux, gmg bls, vtbff.

  Härstamningsverifierad via DNA: Ej härstamningsverifieradStamboksklass:
  Grundstambok Avd. E 34-13-2588

  Godkänd 2016


  Relaterad information

  Mer under Hingstar ej längre verksamma i avel - övriga