STAMBOKFÖRING

HÖJNING AVELSVÄRDEKLASS

Nu kan ansökan om Stambokföring och Höjning av avelsvärde klass av Ert New Forest sto, göras direkt till föreningen. Vid Höjning av avelsvärde klass bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Verifierad avkommelista.

  Gäller ansökan höjning till ELIT, bifoga gärna fotografi för publicering i Stamboken (återfås).

  Vid Stambokföring av ston 3 år och äldre bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Mätintyg utfärdat vid lägst 3 års ålder.
 • Kopia på Exteriör bedömningsprotokoll utfärdat vid lägst 3 års ålder av godkänd premieringsförättare.

  Betala in Stambokföringsavgiften 250 kr på New Forest föreningens postgiro: 45 89 96-6

  Anmälan skickas till:

  Svenska New Forestföreningen
  Högensgård
  482 93 Vänersborg

 • Rodlease Dancing Gold RNF 132 NFS 36/167

  Rodlease Dancing Gold NFS 36/167, RNF 132
  Fux vhip vtbff 141/18 cm (Mankhöjd enl. mätintyg: cm)
  Död 2017
  Född 1994 hos Miss A Darnton, England
  Ägare: Fam Erlandsson, Stackarp, 340 12 Annerstad. 0372-200 19
  E-post: hakan@lby.se GW-Blod: 0 %

  Stofamilj: Margaret (FM)
  Hingstlinje: Goodenough

  Mer under Hingstar ej längre verksamma i avel - övriga