STAMBOKFÖRING

HÖJNING AVELSVÄRDEKLASS

Nu kan ansökan om Stambokföring och Höjning av avelsvärde klass av Ert New Forest sto, göras direkt till föreningen. Vid Höjning av avelsvärde klass bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Verifierad avkommelista.

  Gäller ansökan höjning till ELIT, bifoga gärna fotografi för publicering i Stamboken (återfås).

  Vid Stambokföring av ston 3 år och äldre bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Mätintyg utfärdat vid lägst 3 års ålder.
 • Kopia på Exteriör bedömningsprotokoll utfärdat vid lägst 3 års ålder av godkänd premieringsförättare.

  Betala in Stambokföringsavgiften 250 kr på New Forest föreningens postgiro: 45 89 96-6

  Anmälan skickas till:

  Svenska New Forestföreningen
  Högensgård
  482 93 Vänersborg

 • Hoppenhof´s Raphael RNF 190

  HOPPENHOF'S RAPHAEL RNF 190
  Fx, stj, 34051772
  Född 2005 hos Dhr. P.H.A. Hoppenbrouwers, Holland
  Äg. Lööf Fredrik & Göransson Boel, Oppreva Asplund 6 585
  61 LINGHEM
  Tele: 013-74 078
  E-post: team.lööf@telia.com
  Hemsida:

  GW-Blod: 1,56 %
  Stofamilj: Sandra
  Hingstlinje: Goodenough

  Relaterad information

  Mer under Hingstar