STAMBOKFÖRING

HÖJNING AVELSVÄRDEKLASS

Nu kan ansökan om Stambokföring och Höjning av avelsvärde klass av Ert New Forest sto, göras direkt till föreningen. Vid Höjning av avelsvärde klass bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Verifierad avkommelista.

  Gäller ansökan höjning till ELIT, bifoga gärna fotografi för publicering i Stamboken (återfås).

  Vid Stambokföring av ston 3 år och äldre bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Mätintyg utfärdat vid lägst 3 års ålder.
 • Kopia på Exteriör bedömningsprotokoll utfärdat vid lägst 3 års ålder av godkänd premieringsförättare.

  Betala in Stambokföringsavgiften 250 kr på New Forest föreningens postgiro: 45 89 96-6

  Anmälan skickas till:

  Svenska New Forestföreningen
  Högensgård
  482 93 Vänersborg

 • Hembys Florian RNF 222

  Hembys Florian RNF 222
  Skimmel, (f. mbr) strm, vt flöl.
  Född 2008 hos Hembys Stuteri,
  Elisabeth Hemby
  Äg. Frida Wallin, Frics
  Stuteri, Köpinge 221, 31291 Laholm.
  Tel: 0733-537327, 0708644430.
  Mail: fridaceciliawallin@frics-stuteri.dinstudio.se
  Hemsida: Frics Stuteri

  Relaterad information

  Mer under Hingstar