STAMBOKFÖRING

HÖJNING AVELSVÄRDEKLASS

Nu kan ansökan om Stambokföring och Höjning av avelsvärde klass av Ert New Forest sto, göras direkt till föreningen. Vid Höjning av avelsvärde klass bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Verifierad avkommelista.

  Gäller ansökan höjning till ELIT, bifoga gärna fotografi för publicering i Stamboken (återfås).

  Vid Stambokföring av ston 3 år och äldre bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Mätintyg utfärdat vid lägst 3 års ålder.
 • Kopia på Exteriör bedömningsprotokoll utfärdat vid lägst 3 års ålder av godkänd premieringsförättare.

  Betala in Stambokföringsavgiften 250 kr på New Forest föreningens postgiro: 45 89 96-6

  Anmälan skickas till:

  Svenska New Forestföreningen
  Högensgård
  482 93 Vänersborg

 • Gullabos Herkules RNF 146

  Gullabos Herkules RNF 146
  Br, vhip, 146cm
  Född -97 hos J & T Carlsson, Gullabo
  Äg: Fam. Carlsson, Skruvemåla 6262, 385 96 Torsås.
  Tele: 0486-33 000, 070-653 30 01
  E-post: gullabos_nf@yahoo.se
  Hemsida: http://hem.passagen.se/gullabos/

  GW-Blod: 0 %
  Stofamilj: 1 - Broomy Whiteface
  Hingstlinje: Goodenough


  Relaterad information

  Mer under Hingstar