STAMBOKFÖRING

HÖJNING AVELSVÄRDEKLASS

Nu kan ansökan om Stambokföring och Höjning av avelsvärde klass av Ert New Forest sto, göras direkt till föreningen. Vid Höjning av avelsvärde klass bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Verifierad avkommelista.

  Gäller ansökan höjning till ELIT, bifoga gärna fotografi för publicering i Stamboken (återfås).

  Vid Stambokföring av ston 3 år och äldre bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Mätintyg utfärdat vid lägst 3 års ålder.
 • Kopia på Exteriör bedömningsprotokoll utfärdat vid lägst 3 års ålder av godkänd premieringsförättare.

  Betala in Stambokföringsavgiften 250 kr på New Forest föreningens postgiro: 45 89 96-6

  Anmälan skickas till:

  Svenska New Forestföreningen
  Högensgård
  482 93 Vänersborg

 • EssE Golden Boy RNF 157

  EssE Golden Boy RNF 157
  Br, 3 vtff, 139,5 cm
  Född 1999 hos Esse Stuteri, G & I Andersson, Varekil
  Äg. Emma och Gunilla Tovatt, Solvik, 178 91 Munsö.
  Tele: 08-560 50 105. 073-576 81 97
  E-post: emma.solvik@tele2.se
  Webb:

  GW-Blod: 0 %
  Stofamilj: 25 - Hamstead Heather
  Hingstlinje: Goodenough

  Relaterad information

  Mer under Hingstar ej längre verksamma i avel - övriga