STAMBOKFÖRING

HÖJNING AVELSVÄRDEKLASS

Nu kan ansökan om Stambokföring och Höjning av avelsvärde klass av Ert New Forest sto, göras direkt till föreningen. Vid Höjning av avelsvärde klass bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Verifierad avkommelista.

  Gäller ansökan höjning till ELIT, bifoga gärna fotografi för publicering i Stamboken (återfås).

  Vid Stambokföring av ston 3 år och äldre bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Mätintyg utfärdat vid lägst 3 års ålder.
 • Kopia på Exteriör bedömningsprotokoll utfärdat vid lägst 3 års ålder av godkänd premieringsförättare.

  Betala in Stambokföringsavgiften 250 kr på New Forest föreningens postgiro: 45 89 96-6

  Anmälan skickas till:

  Svenska New Forestföreningen
  Högensgård
  482 93 Vänersborg

 • Driftsbrogårds Shadowfax RNF 203

  Driftsbrogårds Shadowfax RNF 203
  Sv, str bls, snp, vtbff. 139cm
  Född 2009 hos Mette Wittendorff, Köge
  Ägare: Cristina Isoaho
  Högens Gård 650, 462 93 Vänersborg
  Tele: 0521 257 187
  E-post: cristall@telia.com
  Hemsida:

  GW-Blod:
  Stofamilj:
  Hingstlinje:

  Relaterad information

  Mer under Hingstar ej längre verksamma i avel - övriga