STAMBOKFÖRING

HÖJNING AVELSVÄRDEKLASS

Nu kan ansökan om Stambokföring och Höjning av avelsvärde klass av Ert New Forest sto, göras direkt till föreningen. Vid Höjning av avelsvärde klass bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Verifierad avkommelista.

  Gäller ansökan höjning till ELIT, bifoga gärna fotografi för publicering i Stamboken (återfås).

  Vid Stambokföring av ston 3 år och äldre bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Mätintyg utfärdat vid lägst 3 års ålder.
 • Kopia på Exteriör bedömningsprotokoll utfärdat vid lägst 3 års ålder av godkänd premieringsförättare.

  Betala in Stambokföringsavgiften 250 kr på New Forest föreningens postgiro: 45 89 96-6

  Anmälan skickas till:

  Svenska New Forestföreningen
  Högensgård
  482 93 Vänersborg

 • Diplomston 2019

  (Bild: Säbys Backup Becki, foto Linn Forsström)

  Säbys Backup Becki 34-16-3935

  e. Skattegårds Porter RNF 156 u. Säbys Jinni RNF 2624 - Säbys Dixi RNF 108
  97888=40p
  Uppf. Jessica & Iren Andersson, Örebro Äg. Jessica Andersson, Örebro

  Idyllens Önska 34-16-3949
  e. Sörbys Lotus RNF 120 u. Haywards Liberty NFS 53/109 - Long Copse Elton NFS 39/206
  87898=40p
  Uppf. o äg. Cornelia & Martin Larsson, Idyllens Stuteri, Vinslöv

  Mer under Diplomston