STAMBOKFÖRING

HÖJNING AVELSVÄRDEKLASS

Nu kan ansökan om Stambokföring och Höjning av avelsvärde klass av Ert New Forest sto, göras direkt till föreningen. Vid Höjning av avelsvärde klass bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Verifierad avkommelista.

  Gäller ansökan höjning till ELIT, bifoga gärna fotografi för publicering i Stamboken (återfås).

  Vid Stambokföring av ston 3 år och äldre bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Mätintyg utfärdat vid lägst 3 års ålder.
 • Kopia på Exteriör bedömningsprotokoll utfärdat vid lägst 3 års ålder av godkänd premieringsförättare.

  Betala in Stambokföringsavgiften 250 kr på New Forest föreningens postgiro: 45 89 96-6

  Anmälan skickas till:

  Svenska New Forestföreningen
  Högensgård
  482 93 Vänersborg

 • Diplomston 2014

  Buckland Tiara
  34-11-3119
  Mbr, vtbff.
  2011
  99899=44p
  Buckland Dazzler NFS 48/211
  Buckland Full Tilt NFM 47/533
  Buckland Dragonslayer NFS 34/041
  Mrs DP Van Hennik, England
  Emma Johansson, Hok


  Dimmans Echo
  34-11-3029
  Br, gmg bls, vtul, 4 vtff.
  2011
  98888=41p
  Miclas Activ RNF 100
  Dimmans Electra RNF 2706
  Fredriksbergs Dizney RNF 98
  Helena Gruhb, Skurup
  Uppf.


  Jezzie Lee
  34-11-3009
  Fx, bls, vtbff.
  2011
  87898=40p
  Jazz KL RNF 184
  Keimos Lucinda RNF 2194
  Sörbys Lotus RNF 120
  Birgitta Ryberg, Mårdaklev
  Uppf.


  Riné KL
  34-11-2973
  Br, stj.
  2011
  88798=40p
  Rolökke Fixe RNF 150
  Inka RNF 2531
  Rodlease Dancing Gold RNF 132
  Hans Axell, Örby
  Carina Larsson, Björketorp


  Roella KL
  34-11-2977
  Br, stj.
  2011
  88888=40p
  Rolökke Fixe RNF 150
  Loella RNF 1876
  Fredriksbergs Chopin RNF 94
  Lisbeth & Kurt Larsson, Björketorp
  Jennie Larsson, Björketorp


  Sammels De Ville
  34-11-3223
  Br skj stj, snp, vtul, vtfrff, vtvbf.
  2011
  98797=40p
  Stackarps Diplomat RNF 196
  Sörbys Tiara RNF 2332
  Pantaco RNF 50
  Sofia Åsberg, Varberg
  Pernilla Jern, Glommen


  Tomacs Xesse
  34-11-2981
  Br, skj stj, snp, vtul, 4 vtff.
  2011
  910889=44p
  Stackarps Diplomat RNF 196
  Tomacs Sessan RNF 2688
  Stackarpe Peeron RNF 176
  Sandra Sénby, Rolfstorp
  Uppf.
  Mer under Diplomston