STAMBOKFÖRING

HÖJNING AVELSVÄRDEKLASS

Nu kan ansökan om Stambokföring och Höjning av avelsvärde klass av Ert New Forest sto, göras direkt till föreningen. Vid Höjning av avelsvärde klass bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Verifierad avkommelista.

  Gäller ansökan höjning till ELIT, bifoga gärna fotografi för publicering i Stamboken (återfås).

  Vid Stambokföring av ston 3 år och äldre bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Mätintyg utfärdat vid lägst 3 års ålder.
 • Kopia på Exteriör bedömningsprotokoll utfärdat vid lägst 3 års ålder av godkänd premieringsförättare.

  Betala in Stambokföringsavgiften 250 kr på New Forest föreningens postgiro: 45 89 96-6

  Anmälan skickas till:

  Svenska New Forestföreningen
  Högensgård
  482 93 Vänersborg

 • Diplomston 2012

  Björkens Inez
  34-09-2777
  Brun, stj.
  2009
  88888=40p
  Skattegårds Porter RNF 156
  Källstorps Illa RNF 1858
  Buck RNF 93
  Ann-Christine Lindhe-Bruhn, Österbymo
  Uppf.


  Gullabos Chamonix
  34-09-2805
  Brun, 4 vtff.
  2009
  99889=43p
  Hoppenhof´s Jop RNF 180
  Gullabos Heidi RNF 2366
  Rodlease Dancing Gold RNF 132
  Fam. Carlsson, Gullabo
  Uppf.


  Mallards Wood Aurora
  34-09-2781
  Brun, bls, vtvbf.
  2009
  98888=41p
  Greencottage Ambassador NFS 38/056
  Mallards Wood Goddess NFM 43/428
  Monkshorn Trooper NFS 32/038
  Mr Robert Maton, Brockenhurst England
  Barbro & Jan Mattsson, Åstratorps Stuteri, Holsbybrunn


  Stackarps Diara
  34-09-2739
  Brun, gmg bls, vtul, 4 vtff.
  2009
  88888=40p
  Hoppenhof´s Jop RNF 180
  Stackarps Diona RNF 1927
  Peregrin RNF 66
  Fam. Erlandsson, Annerstad
  Uppf.


  Stackarps Jackie
  34-09-2735
  Brun, bls, snp, vtul, 4 vtff.
  2009
  998810=44p
  Hoppenhof´s Jop RNF 180
  Stackarps Jamaica RNF 2431
  Rodlease Dancing Gold RNF 132
  Fam. Erlandsson, Annerstad
  Uppf.


  Viva la Diva
  34-09-2695
  Fux, bls, vtflöl.
  2009
  88888=40p
  Jazz KL RNF 184
  Keimos Lucinda RNF 2194
  Sörbys Lotus RNF 120
  Birgitta Ryberg & Tommy Hansson, Öxabäck
  Birgitta Ryberg, Mårdaklev

  Mer under Diplomston