STAMBOKFÖRING

HÖJNING AVELSVÄRDEKLASS

Nu kan ansökan om Stambokföring och Höjning av avelsvärde klass av Ert New Forest sto, göras direkt till föreningen. Vid Höjning av avelsvärde klass bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Verifierad avkommelista.

  Gäller ansökan höjning till ELIT, bifoga gärna fotografi för publicering i Stamboken (återfås).

  Vid Stambokföring av ston 3 år och äldre bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Mätintyg utfärdat vid lägst 3 års ålder.
 • Kopia på Exteriör bedömningsprotokoll utfärdat vid lägst 3 års ålder av godkänd premieringsförättare.

  Betala in Stambokföringsavgiften 250 kr på New Forest föreningens postgiro: 45 89 96-6

  Anmälan skickas till:

  Svenska New Forestföreningen
  Högensgård
  482 93 Vänersborg

 • Dimmans Eros RNF 182

  Dimmans Eros RNF 182
  Gulbrun, str snp vtul vtbff, 138cm
  Född 1998 hos Dimmans Stuteri, Helena Grühb, Skurup
  Äg. Helena Grühb, Krågarp 617, 27453 Skivarp
  Tele. 0411-70143, 070-526 50 15, 070-697 71 61
  E-post: dimmansstuteri@outlook.com
  Hemsida: Dimmans Stuteri

  GW-Blod: 0%
  Stofamilj: 48 Mudeford Primerose
  Hingstlinje: Denny Danny

  Relaterad information

  Mer under Hingstar