STAMBOKFÖRING

HÖJNING AVELSVÄRDEKLASS

Nu kan ansökan om Stambokföring och Höjning av avelsvärde klass av Ert New Forest sto, göras direkt till föreningen. Vid Höjning av avelsvärde klass bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Verifierad avkommelista.

  Gäller ansökan höjning till ELIT, bifoga gärna fotografi för publicering i Stamboken (återfås).

  Vid Stambokföring av ston 3 år och äldre bifoga:

 • Kopia på registreringsbeviset.
 • Mätintyg utfärdat vid lägst 3 års ålder.
 • Kopia på Exteriör bedömningsprotokoll utfärdat vid lägst 3 års ålder av godkänd premieringsförättare.

  Betala in Stambokföringsavgiften 250 kr på New Forest föreningens postgiro: 45 89 96-6

  Anmälan skickas till:

  Svenska New Forestföreningen
  Högensgård
  482 93 Vänersborg

 • Aramis RNF 128

  Aramis RNF 128
  Fux sth bläs 4 vtff 143,5/19,0 cm (Mankhöjd enl. mätintyg: cm)
  Född 1993 hos Inger Aardal, Vretakloster
  Ägare: Inger Aardal, N Torp, Tallebo, 590 76 Vretakloster. 013-636 12, 0707-14 44 38
  E-post: tallebo@live.se

  GW-Blod: 3,125 %
  Stofamilj: 31 - Stella X
  Hingstlinje: Denny Danny

  Tilldelad avelsvärdesklass GI (ext +prest)


  Relaterad information

  Mer under Hingstar