Utställningskatalog för Jubileums Riks

Publicerat den 2 augusti