Ungponny SM för 5 åringar

Dem enda new forest ponnyerna i Ungponny SM för 5 åringar tog fina
placeringar på Årsta Runsten! Torpalyckans Man-Boy RNF 210 , 4 plac Kat
C  och Torpalyckans Lover-Boy,  2 plac Kat D

Publicerat den 26 augusti