SNF:s plusgirokonton fungerar inte.

För närvarande fungerar det inte att göra betalningar till SNF:s
plusgirokonton utan vill man göra en betalning så ska man använda
Bankgiro:  5723-6010 eller
Föreningens  Swish: 1232218444

Publicerat den 20 november