Kallelse till årsmöte 2019, uppdaterad 2019-03-04

Kallelse till årsmöte 2019
Grevagårdens Ridcenters restaurang
lördagen den 23 mars kl.19.00

Uppdaterad 2019-03-04,
Motion ang. vem som har rättighet till avelshöjning.
Se. motionen i helhet under relaterad information.

"SNF:s styrelses svar:
”frågan bör ställas vidare till SH och Jordbruksverket hur de ser på det legalt,  för presentation och eventuellt beslut på årsmötet"

Publicerat den 4 mars