Du är här:Start > Nyheter > Hingstnytt

Hingstnytt

Tyvärr är det inte rimligt att under rådande
omständigheter arrangera någon typ av avelsvärdering inför
betäckningssäsongen. SNFs styrelse har därför beslutat om möjlighet att
lösa interimistiskt betäckningsbevis för avelssäsongen 2020 för de till
avelsvärderingen 2020 anmälda New Forest hingstarna. För att lösa
interimistisk betäckningsbevis för avelssäsongen 2020 behöver vissa
villkor vara uppfyllda där hingsten i följande delar ska uppfylla SNFs
hingstreglemente:
·         Bedömning av hingstens hälsotillstånd enligt SNFs hingstreglemente, bedömningen sker av veterinär och protokollförs.
·         Mätning av mankhöjd görs vid klinik av SvRF godkänd mätman enligt SNFs mätinstruktioner och mätintyg.
·         Hingsten ska vara DNA testad och testad för PSSM1 och konstaterad ej vara anlagsbärare.
 
Hingsten kan, när ovan villkor är uppfyllda, lösa
interimistiskt betäckningsbevis för avelssäsongen 2020. Under
förutsättning av att hingsten avelsvärderas år 2021 och då uppfyller
rasvisa krav för att erhålla avelsvärdeklass G så kommer de avkommor som
avlats under betäckningssäsongen 2020 att införas i Grundstambok avd E,
om övriga villkor är uppfyllda. Avelsvärderas inte hingsten under 2021
eller om hingsten vid avelsvärderingen 2021 inte uppfyller krav för
avelsvärdeklass G så införs avkommorna i avd X, om övriga villkor är
uppfyllda”

Publicerat den 27 april