HANDEN PÅ HJÄRTAT för hästens bästa....

Pressmeddelande 2015-03-16
Handen på hjärtat  för hästens bästa
Den här veckan uppmanas alla hästmänniskor att fokusera extra mycket på hästarnas välfärd. De små vardagsbesluten har stor betydelse för hästens välbefinnande.Hästvälfärd handlar om så mycket mer än sportens reglementen och samhällets lagar.Handen på hjärtat är ett projekt signerat Hästnäringens Djurvälfärdskommitté som finansieras och drivs av
Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

– Det finns redan mycket material och utbildningar med fokus på djurskydd och djurvälfärd i hästnäringens organisationer. Ett syfte med den här kampanjen är lyfta fram en del av allt som finns, samt öka kännedomen om hästnäringens gemensamma värdegrund för träning och tävling med häst, berättar Anahita Arai som är verksamhetssamordnare på HNS och ansvarig förHanden på hjärtat.

– Värdegrunden är en moralisk kompass och vi vill så klart att var och en av oss – aktiva och ledare –ska agera i enlighet med den. I slutändan är det i mötet med våra hästar som värdegrunden går från ord till handling, säger hippologstudenten Ellinor Fuchs som under sin tio veckor långa praktik på HNS har arbetat med projektet.Hästen som väsen styr mina beslut Alla som professionellt eller på hobbynivå har hand om hästar har ansvar för sitt agerande och det är utgångspunkten i projektet Handen på hjärtat.

Hästvälfärden handlar om så mycket mer än sportensreglementen och samhällets lagar. Varje dag och i varje möte med hästen ska vi ställa oss frågan om de beslut vi fattar är utifrån hästens bästa. Det handlar inte minst om att hästarna ska tränas och tävlas på ett etiskt hållbart sätt där hästens välbefinnande alltid väger tyngst i förhållande till personliga drömmar och andras förväntningar.

– Den här kampanjen är förhoppningsvis bara startskottet för det här viktiga arbetet och vi hoppas det inspirerar till fler samtal om hästens beteende och behov samt vårt eget förhållningssätt, säger Pernilla Karlsson som är ordförande i Hästnäringens Djurvälfärdskommitté. Allt material om Handen på hjärtat hittar du på www.handenpahjartat.se Fakta om projektet:Handen på hjärtat är en gemensam satsning inom hästnäringen som drivs av Hästnäringens Djurvälfärdskommittén och finansieras av Hästnäringens Nationella Stiftelse (HNS).

Alla organisationer i Hästnäringens representationsråd (HRR) medverkar i projektet på ett eller annat sätt. I rådet ingårrepresentanter från AB Trav och Galopp, LRF Häst, Svenska Ridsportförbundet, Svensk Travsport, SvenskGalopp, Svenska Hästavelsförbundet, Svenska Islandshästförbundet, Swedish Warmblood, Western RidersAssociation of Sweden, Brukshästorganisationernas Samarbetskommitté, Svenska Ponnyavelsförbundet,Hästnäringens Yrkesnämd samt HNS. Satsningen startade med en workshop i oktober 2014. Samtalen ochdiskussionerna indikerade bland annat att vi behöver bli bättre på att engagera, inspirera och prata omhästvälfärd samt hästars beteende och behov. Vecka tolv sätter hästnäringen handen på hjärtat för hästensbästa. Mer fakta om satsningen på www.handenpahjartat.se och   www.nshorse.se

Publicerat den 18 mars

Relaterad information