Styrelse

Föreningens styrelse utgörs av ordförande, vice ordförande och fem till sju ledamöter. Styrelsen utser sekreterare, kassör och avelssekreterare som kan vara antingen styrelseledamot eller utomstående som adjungeras till styrelsen.
Desutom skall finnas sju styrelsesuppleanter.
Ordförande väljs för ett år och styrelsens övriga ledamöter och suppleanter väljs för två år på årssammanträdet. De valda ledamöterna tillträder omedelbart.