Passinformation:

Från och med 1/7 2009 är chipmärkning obligatorisk vid ansökan om pass.
Godkända ID kontrollanter och chipmärkare finns på Svenska Hästavelsförbundets hemsida www.svehast.se

Ansökan:
Vid ansökan om pass för föl och icke tidigare registrerade äldre ponnyer skall
följande handlingar skickas in till registratorn:
*Betäckningsrapport i original.
*Signalementsbeskrivning utfärdad av av SH godkänd ID kontrollant.
*Chipmärkningsrapport, hårprov och ev överbliven chipremsa.

Vid ansökan om registrering av importerad ponny med godkänd passhandling
utfärdad i annat land, skall chipmärkning läsas av och signalementsbeskrivning kontrolleras av veterinär eller godkänd ID kontrollant som även signerar och
stämplar i passet, bifoga också kopia på kvitto/köpekontrakt när passet skickas
in till registratorn.

Vid passansökan med förkommen Svensk originalhandling kontakta SLU på
tel. 018- 67 10 00 för beställning av provtagningssats för DNA kontroll av
avkomma samt fader och moder. DNA analys, signalementsbeskrivning, chipmärkningsrapport samt hårprov skickas in till registratorn.
Vid förkommen originalhandling på importerad ponny kontakta New Forestföreningen i ponnyns födelseland för information. Kontakt information
finns under fliken länkar, föreningar utomlands, här bredvid.

Nya avgifter gäller från 1/6 2018:
Vi justerar passavgifterna pga. ökade kostnader.
Utfärdande av pass till föl tom 31/10 födelseåret 800 kr, därefter 1050 kr
Utfärdande av pass till äldre oregistrerad ponny 1050 kr
Utfärdande av pass vid förkommen originalhandling 1550 kr
Utfärdande av pass till ponny med ej kvalificerad fader 2000 kr
Registrering av importerad ponny med giltigt pass utfärdad i annat land 800 kr

Skicka gärna ansökningarna rekommenderat till:
Svenska New Forestföreningen
Högens Gård
462 93 VÄNERSBORG
Bankgiro: 5723-6010
Swish: 1232218444

Vid frågor ring eller maila:
076 5857198
Telefontid, helgfria vardagar 14-18
registrator@newforest.se

 

Nya hästpassregler den 1 juli 2009!

Har hästen ett godkänt pass sedan tidigare behöver detta inte bytas ut!

Vad är nytt?

• Både hästhållaren och hästägaren är
  skyldig att se till att hästen har pass.

• Alla hästar kommer att få ett Universal
  Equine Lifetime Number (UELN), som
  motsvarar våra personnummer och följer
  hästen hela livet. UELN kopplas till
  hästens chip via passet och databasen.

• Vid förlust av hästens pass ska den
  passutfärdande föreningen utfärda ett
  duplikat av eller en ersättande
  identitetshandling.
  Det ska tydligt framgå att det rör sig om
  ett duplikat/ersättande handling.

• Vid import av hästar från länder utanför
  EU ska hästen förses med pass senast
  30 dagar efter att den genomgått
  tullförfarandet in till EU. Har hästen
  redan pass, ska passet och hästen
  registreras
  i den stambokförande föreningens
  databas i Sverige inom 30 dagar.
• Vid identifiering inför utfärdande av
  pass från och med den 1 juli 2009 ska
  hästen märkas med chip, eller möjligen
  med frysmärkning.
  En häst ska ha pass senast den 31 december
  det år den är född. Är hästen född
  efter den 1 juli ska den ha pass
  senast vid 6 månaders ålder.

• Passet ska alltid följa med hästen och
  endast ett pass ska utfärdas under
  hästens livstid. Hästen får transporteras
  utan pass till fots och akut till veterinär.
  Vid ägarbyte ska passet skickas till den
  utfärdande föreningen för att ägarbytet
  ska registreras.

Varför finns hästpass?

•  Passet ger möjlighet att kontrollera att det är rätt häst vid t.ex. ägarbyte.
•  Passet ger, om det används korrekt och behandlingar fylls i, en bild av
   hästens medicinska historia.
•  Passet är ett verktyg i arbetet att förhindra eller begränsa spridningen av
   smittsamma hästsjukdomar.

Rolökke Fixe ENF 150

Rolökke Fixe RNF 150
Färg och tecken: Brun stj 140
Född 1990 hos B.Lassen, Danmark
Ägare: Jessica Grahn, Dotetorpsv 335, 430 31 Åsa.
Tele: 0300-544 415, 0737-311718
E-post: hallesberg2@yahoo.se
Hemsida:

GW-Blod: 0 %
Stofamilj: Mudeford Strawberry III
Hingstlinje: Denny Danny


Relaterad information

Mer under Hingstar ej längre verksamma i avel - övriga