Passinformation:

Från och med 1/7 2009 är chipmärkning obligatorisk vid ansökan om pass.
Godkända ID kontrollanter och chipmärkare finns på Svenska Hästavelsförbundets hemsida www.svehast.se

Ansökan:
Vid ansökan om pass för föl och icke tidigare registrerade äldre ponnyer skall
följande handlingar skickas in till registratorn:
*Betäckningsrapport i original.
*Signalementsbeskrivning utfärdad av av SH godkänd ID kontrollant.
*Chipmärkningsrapport, hårprov och ev överbliven chipremsa.

Vid ansökan om registrering av importerad ponny med godkänd passhandling
utfärdad i annat land, skall chipmärkning läsas av och signalementsbeskrivning kontrolleras av veterinär eller godkänd ID kontrollant som även signerar och
stämplar i passet, bifoga också kopia på kvitto/köpekontrakt när passet skickas
in till registratorn.

Vid passansökan med förkommen Svensk originalhandling kontakta SLU på
tel. 018- 67 10 00 för beställning av provtagningssats för DNA kontroll av
avkomma samt fader och moder. DNA analys, signalementsbeskrivning, chipmärkningsrapport samt hårprov skickas in till registratorn.
Vid förkommen originalhandling på importerad ponny kontakta New Forestföreningen i ponnyns födelseland för information. Kontakt information
finns under fliken länkar, föreningar utomlands, här bredvid.

Nya avgifter gäller från 1/6 2018:
Vi justerar passavgifterna pga. ökade kostnader.
Utfärdande av pass till föl tom 31/10 födelseåret 800 kr, därefter 1050 kr
Utfärdande av pass till äldre oregistrerad ponny 1050 kr
Utfärdande av pass vid förkommen originalhandling 1550 kr
Utfärdande av pass till ponny med ej kvalificerad fader 2000 kr
Registrering av importerad ponny med giltigt pass utfärdad i annat land 800 kr

Skicka gärna ansökningarna rekommenderat till:
Svenska New Forestföreningen
Högens Gård
462 93 VÄNERSBORG
Bankgiro: 5723-6010
Swish: 1232218444

Vid frågor ring eller maila:
076 5857198
Telefontid, helgfria vardagar 14-18
registrator@newforest.se

Nya hästpassregler den 1 juli 2009!

Har hästen ett godkänt pass sedan tidigare behöver detta inte bytas ut!

Vad är nytt?

• Både hästhållaren och hästägaren är
skyldig att se till att hästen har pass.

• Alla hästar kommer att få ett Universal
Equine Lifetime Number (UELN), som
motsvarar våra personnummer och följer
hästen hela livet. UELN kopplas till
hästens chip via passet och databasen.

• Vid förlust av hästens pass ska den
passutfärdande föreningen utfärda ett
duplikat av eller en ersättande
identitetshandling.
Det ska tydligt framgå att det rör sig om
ett duplikat/ersättande handling.

• Vid import av hästar från länder utanför
EU ska hästen förses med pass senast
30 dagar efter att den genomgått
tullförfarandet in till EU. Har hästen
redan pass, ska passet och hästen
registreras
i den stambokförande föreningens
databas i Sverige inom 30 dagar.
• Vid identifiering inför utfärdande av
pass från och med den 1 juli 2009 ska
hästen märkas med chip, eller möjligen
med frysmärkning.
En häst ska ha pass senast den 31 december
det år den är född. Är hästen född
efter den 1 juli ska den ha pass
senast vid 6 månaders ålder.

• Passet ska alltid följa med hästen och
endast ett pass ska utfärdas under
hästens livstid. Hästen får transporteras
utan pass till fots och akut till veterinär.
Vid ägarbyte ska passet skickas till den
utfärdande föreningen för att ägarbytet
ska registreras.

Varför finns hästpass?

• Passet ger möjlighet att kontrollera att det är rätt häst vid t.ex. ägarbyte.
• Passet ger, om det används korrekt och behandlingar fylls i, en bild av
hästens medicinska historia.
• Passet är ett verktyg i arbetet att förhindra eller begränsa spridningen av
smittsamma hästsjukdomar.

Diplomston 2015

Chilienne
34-12-3153
Mfx, vhip, vtvbf.
2012
99898=43p
Wellhouse Willum RNF 197
Cayenne II RNF 2666
Stackarps Peeron RNF 176
Ulrika West, Vinninga
Uppf.


Cristalls Moviestar
34-12-3201
Br, bls, vtul, vtbff.
2012
98897=41p
Cristalls Jolly Jumper RNF 115
Holmens Mille NF 2005
Stackarps Dayton RNF 137
Cristina Isoaho, Vänersborg
Isabelle Fredholm, Nossebro


Fashions Chocolate
34-12-3155
Mbr, stj, vthfrf, vtvbf.
2012
98897=41p
Burley Time Lord RNF 201
Fairy II RNF 2248
Sörbys Lotus RNF 120
Anna-Lena Andersson & Victoria Wiklund, Skövde
Uppf.


Golden Melodie
34-12-3167
Svbr, stj, vtvfrf.
2012
98887=40p
Komet RNF 101
Marhults Windy RNF 2589
Rodlease Dancing Gold RNF 132
Eva Forslind, Mockfjärd
Uppf.


Grythöjdens Quiz
34-12-3143
Fx, skj stj, vt fl mule, vthbf.
2012
98889=42p
Wellhouse Willum RNF 197
Tomacs Donna RNF 1884
Fredriksbergs Chopin RNF 94
Ewa & Lars Karlsson, Vetlanda
Uppf.


Sibylla KL
34-12-3107
Fx, skj stj.
2012
87799=40p
Jazz KL RNF 184
Nevada KL RNF 2741
Gullabos Camus RNF 163
Carina Larsson/Stuteri KL, Björketorp
Lisbeth & Kurt Larsson/Stuteri KL, Björkrtorp


Stackarps Desideria
34-12-3177
Fx, vtvbf.
2012
99888=42p
Hoppenhofs Jop RNF 180
Stackarps Desirée RNF 2328
Rodlease Dancing Gold RNF 132
Fam Erlandsson, Annerstad
Uppf.


Synfoni KL
34-12-3109
Br, stj, vtvbf.
2012
87889=40p
Rolökke Fixe RNF 150
Loella RNF 1876
Fredriksbergs Chopin RNF 94
Jennie Larsson/Stuteri KL, Björketorp
Lisbeth & Kurt Larsson/Stuteri KL, Björkrtorp

Mer under Diplomston