New Forest Bladet.

Svenska New Forest Föreningens Medlemtidningen heter New Forest Bladet. Som medlem får man tidningen fyra gånger om året.

Redaktör:
Agneta Eklund

Utgivningsplan under året:

NF bladet kommer ut med 2 st nummer om året.
Nr 1 Manusstopp 1 april Utgivning mitten maj
Nr 2 Manusstopp 1 november Utgivning mitten december.