New Forest Bladet.

Svenska New Forest Föreningens medlemtidningen heter New Forest Bladet. Som medlem får man tidningen två gånger om året.

Redaktör:
Maria Eiihult
Mail: ellhult@hotmail.se

Utgivningsplan under året:

NF bladet kommer ut med 2 st nummer om året.
Nr 1 Manusstopp 1 april Utgivning mitten maj
Nr 2 Manusstopp 1 november Utgivning mitten december.


Stackarps Denver RNF 202

Stackarps Denver RNF 202
Fx, bls, snp, vtul, vtbff. 144cm
Född 2006 hos Familjen Erlandsson, Annerstad
Äg. Fam. Erlandsson Stackarp 340 12 Annerstad
Tele: 0372-20019
E-post: hakan@lby.se
Hemsida:

GW-Blod:
Stofamilj:
Hingstlinje:

Relaterad information

Mer under Hingstar