New Forest Bladet.

Svenska New Forest Föreningens medlemtidningen heter New Forest Bladet. Som medlem får man tidningen två gånger om året.

Redaktör:
Maria Eiihult
Mail: ellhult@hotmail.se

Utgivningsplan under året:

NF bladet kommer ut med 2 st nummer om året.
Nr 1 Manusstopp 1 april Utgivning mitten maj
Nr 2 Manusstopp 1 november Utgivning mitten december.


Diplomston 2019

(Bild: Säbys Backup Becki, foto Linn Forsström)

Säbys Backup Becki 34-16-3935

e. Skattegårds Porter RNF 156 u. Säbys Jinni RNF 2624 - Säbys Dixi RNF 108
97888=40p
Uppf. Jessica & Iren Andersson, Örebro Äg. Jessica Andersson, Örebro

Idyllens Önska 34-16-3949
e. Sörbys Lotus RNF 120 u. Haywards Liberty NFS 53/109 - Long Copse Elton NFS 39/206
87898=40p
Uppf. o äg. Cornelia & Martin Larsson, Idyllens Stuteri, Vinslöv

Mer under Diplomston