New Forest Bladet.

Svenska New Forest Föreningens medlemtidningen heter New Forest Bladet. Som medlem får man tidningen två gånger om året.

Redaktör:
Maria Eiihult
Mail: ellhult@hotmail.se

Utgivningsplan under året:

NF bladet kommer ut med 2 st nummer om året.
Nr 1 Manusstopp 1 april Utgivning mitten maj
Nr 2 Manusstopp 1 november Utgivning mitten december.


Åstratorps Marry Me

Åstratorps Marry Me
E. Wellhouse Willum RNF 197
u. Åstratorps Bloody Mary RNF 2694
Äg. Åstratorps Stuteri

Mer under Fölgalleri 2014